Normalno stanje jeklene plošče S460N/Z35, plošča visoke trdnosti po evropskem standardu

Jeklena plošča S460N/Z35 za normalizacijo, evropska standardna plošča visoke trdnosti, jekleni profil S460N, S460NL, S460N-Z35: S460N, S460NL, S460N-Z35 je vroče valjano varljivo drobnozrnato jeklo v normalnem/normalnem stanju valjanja, debelina jeklene plošče razreda S460 je ne več kot 200 mm.
S275 za nelegirano strukturno jeklo izvedbeni standard: EN10025-3, številka: 1.8901 Ime jekla je sestavljeno iz naslednjih delov: Simbol črka S: debelina, povezana s konstrukcijskim jeklom, manjša od 16 mm Vrednost meje tečenja: minimalna vrednost tečenja Pogoji dobave: N določa, da je udarec pri temperaturi najmanj -50 stopinj predstavljen z veliko črko L.
S460N, S460NL, S460N-Z35 Mere, oblika, teža in dovoljeno odstopanje.
Velikost, oblika in dovoljeno odstopanje jeklene plošče mora biti v skladu z določbami EN10025-1 iz leta 2004.
Stanje dobave S460N, S460NL, S460N-Z35 Jeklene plošče so običajno dostavljene v normalnem stanju ali z običajnim valjanjem pod enakimi pogoji.
S460N, S460NL, S460N-Z35 Kemična sestava jekla S460N, S460NL, S460N-Z35 Kemična sestava (analiza taljenja) mora biti v skladu z naslednjo tabelo (%).
S460N, S460NL, S460N-Z35 zahteve glede kemične sestave: Nb+Ti+V≤0,26;Cr+Mo≤0,38 S460N Analiza taljenja ogljikovega ekvivalenta (CEV).
S460N, S460NL, S460N-Z35 Mehanske lastnosti Mehanske lastnosti in procesne lastnosti S460N, S460NL, S460N-Z35 morajo izpolnjevati zahteve naslednje tabele: Mehanske lastnosti S460N (primerno za prečno).
Moč udarca S460N, S460NL, S460N-Z35 v normalnem stanju.
Po žarjenju in normalizaciji lahko ogljikovo jeklo dobi uravnoteženo ali skoraj uravnoteženo strukturo, po kaljenju pa lahko dobi neravnovesno strukturo.Zato se je treba pri preučevanju strukture po toplotni obdelavi sklicevati ne le na fazni diagram železovega ogljika, temveč tudi na krivuljo izotermne transformacije (krivulja C) jekla.

Fazni diagram železovega ogljika lahko prikaže proces kristalizacije zlitine pri počasnem ohlajanju, strukturo pri sobni temperaturi in relativno količino faz, krivulja C pa lahko prikaže strukturo jekla z določeno sestavo pri različnih pogojih hlajenja.C krivulja je primerna za izotermne pogoje hlajenja;Krivulja CCT (avstenitna krivulja neprekinjenega hlajenja) je uporabna za pogoje stalnega hlajenja.Do določene mere lahko krivuljo C uporabimo tudi za oceno spremembe mikrostrukture med neprekinjenim ohlajanjem.
Ko se avstenit počasi ohlaja (enakovredno hlajenju v peči, kot je prikazano na sliki 2 V1), so produkti transformacije blizu ravnotežne strukture, namreč perlit in ferit.S povečanjem hitrosti ohlajanja, to je, ko je V3>V2>V1, se podhlajevanje avstenita postopoma povečuje in količina izločenega ferita postaja vedno manjša, medtem ko se količina perlita postopoma povečuje in struktura postane finejša.V tem času je majhna količina izločenega ferita večinoma porazdeljena na meji zrn.

novice

Zato je struktura v1 ferit + perlit;Struktura v2 je ferit+sorbit;Mikrostruktura v3 je ferit + troostit.

Ko je hitrost hlajenja v4, se obori majhna količina mrežnega ferita in troostita (včasih je mogoče opaziti majhno količino bainita), avstenit pa se v glavnem pretvori v martenzit in troostit;Ko hitrost hlajenja v5 preseže kritično hitrost hlajenja, se jeklo popolnoma spremeni v martenzit.

Preoblikovanje nadevtektoidnega jekla je podobno kot pri hipoevtektoidnem jeklu, s to razliko, da se pri slednjem najprej izloči ferit, pri prvem pa cementit.


Čas objave: 14. december 2022

Pustite svoje sporočilo: